Bijstandverlening voor zelfstandigen 2004

Bijstandverlening voor zelfstandigen 2004

Starters en gevestigde ondernemers kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin u woont. Bent u bijstandsgerechtigd en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u ondernemer en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling.

Het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandingen is er voor:

  • Startende ondernemers
  • Gevestigde ondernemers met tijdelijke financiële problemen
  • Oudere ondernemers (55-plus) met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

Lening voor starters en gevestigde ondernemers

De sociale dienst van uw gemeente kan u als startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van maximaal € 35.549 (per 1 januari 2016). Dit is een rentedragende lening (starterskapitaal). Hiermee kunt u bijvoorbeeld machines en voorraden aankopen, maar ook aanloopkosten financieren of bestaande schulden aflossen. Als het voortbestaan van uw levensvatbare bedrijf gevaar loopt, kunt u als gevestigd ondernemer in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag dat u kunt ontvangen is € 193.089 (per 1 januari 2016). Ook dit is een rentedragende lening.

Uitkering voor levensonderhoud

Wanneer de inkomsten uit uw bedrijf onder het bijstandsniveau liggen, kan uw inkomen maximaal 36 maanden worden aangevuld tot bijstandsniveau. Na deze periode kunt u verlenging krijgen als u uw bedrijf vanwege medische of sociale redenen niet volledig kunt voeren. Deze (aanvullende) uitkering ontvangt u in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf wordt bekeken of uw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden Bbz

Na bijstandsverlening moet er sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf. Dit houdt in dat uw inkomen uit het bedrijf (eventueel aangevuld met ander inkomen) voldoende moet zijn om in het levensonderhoud te voorzien en het bedrijf in stand te houden. Daarnaast geldt dat er:

  • minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming wordt gewerkt;
  • geen hulp via een bank of borgstellingsfonds meer mogelijk is.

Of lees de brochure Bijstandverlening voor Zelfstandigen van SZW (PDF).

Trots op bloeiend hoveniersbedrijf

Trots op bloeiend hoveniersbedrijf

Martijn de Groot zocht ondersteuning bij het structureren van zijn hoveniersbedrijf. Motivity hielp hem alles op orde te krijgen.

Lees meer »

Startersregeling WW-gerechtigden gewijzigd

Wanneer u vanuit de WW een bedrijf start, kunt u met toestemming van uw werkcoach gebruikmaken van de startersregeling. Deze regeling is per 1 januari 2013 gewijzigd. U ontvangt dan namelijk voor een vaste periode van maximaal 26 weken 29% minder WW-uitkering. U kunt u volledig richten op de start van uw bedrijf en hebt geen sollicitatieplicht.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »